2019-10-22 09:41:19

Druga video konferencija - Korijeni

U petak, 18. listopada 2019. održan je ponovni susret škola putem videokonferencije u sklopu projekta "Korijeni". 

Ovim su projektom umrežene naša škola, Hrvatski školski centar Miroslav Krleža iz Pečuha i Osnovna škola Marina Držića Buna Mostar. Ovaj put se susretu pridružila i Hrvatska nastava u Geelongu iz Australije. Video konferenciji su nazočili i predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Ivan Lozo, Lara Herceg i Katarina Živković.

Martina Prpa, prof. engl. jezika i povijesti 


Sedma osnovna škola Vukovar